Čeština pro ukrajinsky mluvící

Lekce 8

Procvičování slovní zásoby.

Cvičení 1

Procvičování slovní zásoby.

Cvičení 2

Procvičování slovní zásoby.

Cvičení 3

Procvičování slovní zásoby.

Cvičení 4

Procvičování slovní zásoby.

Cvičení 5

Procvičování slovní zásoby.

Cvičení 6

Učebnice

strana 73 gramatika

Učebnice

strana 75 gramatika 1

Učebnice

strana 75 gramatika 2

Učebnice

strana 75 určování času

Cvičebnice

strana 24 cvičení 5

MENU