Czech for Beginners Step by Step

Lekce 2

Procvičování slovní zásoby.

Cvičení 1

Procvičování slovní zásoby.

Cvičení 2

Cvičebnice

strana 5 cvičení 2a

Cvičebnice

strana 5 cvičení 2b

Cvičebnice

strana 7 cvičení 5

MENU