Němčina pro začátečníky a samouky

Lektion 1A-1B

Slovní zásoba

cvičení 1

Slovní zásoba

cvičení 2

strana 17

cvičení 3

MENU