Němčina pro začátečníky a samouky

Lektion 2A-2B

Slovní zásoba

cvičení 1

Slovní zásoba

cvičení 2

strana 24

cvičení 3

strana 31

cvičení 6

MENU