Němčina pro začátečníky a samouky

Lektion 3A-3B

Slovní zásoba

cvičení 1

Slovní zásoba

cvičení 2

strana 35

cvičení 2

MENU